آزمایشگاه مداری

شین کیمبرو به عنوان پنجاهمین فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی انتخاب شد

فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی

ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) در طول تاریخ ۱۶ ساله‌ی خود فرماندهان زیادی داشته است و اکنون فرد جدیدی فرماندهی این ایستگاه را بر عهده خواهد گرفت. در روز ۲۸ اکتبر، شین کیمبرو طی مراسمی به عنوان پنجاهمین فرمانده ایستگاه فضایی بین‌المللی برگزیده شد.

متن کامل »