آلپز آلپاین

آلپز آلپاین (Alps Alpine)؛ طرحی برای رانندگی خودروها از جنس آینده

آلپز آلپاین (Alps Alpine)

آلپز آلپاین (Alps Alpine)،‌ یک طرح مفهومی از یک سیستم مدیریت اتومبیل است. این سیستم می‌تواند تجربه رانندگی بسیار متفاوت از آنچه تا کنون تجربه کرده‌اید را به ارمغان بیاورد. در ادامه بیشتر با سیستم جدید شرکت آلپز الکترونیک آشنا می‌شوید.

متن کامل »