آلکالوئید خطرناک

10 مورد از گیاهان سمی و کشنده با ظاهری فریبنده

گیاهان سمی

برخی گیاهان گل‌دار بااینکه زیبا و باطراوت هستند ، اما می‌توانند مرگبار و کشنده نیز باشند. بعضی از گیاه‌خواران آنها را می‌خورند و از فواید آنها نهایت استفاده را می‌برند، اما تمام گل‌ها و گیاهان اینقدر معصوم نیستند. مثلا اگر گربه‌ها را از بنت قنسول دور نکنید و آنها را بجوند، دچار خفگی‌ شده ...

متن کامل »