آواز خواندن زیر آب

تماشا کنید: وقتی کنسرت موسیقی زیر آب برگزار می‌شود!

تماشا کنید: وقتی کنسرت موسیقی زیر آب برگزار می‌شود!

اجرای موسیقی با استفاده از سبزی‌ها، نواختن سازها با استفاده از پا و یا سر و اجرای موسیقی در مکان‌های عجیب و غریب نظیر غارهای یخی از جمله مواردی هستند که در چند سال گذشته توانسته است تنوع جالبی به کنسرت‌های معمولی بدهد و میلیون‌ها مخاطب از سراسر جهان را ...

متن کامل »