آویز Flow

آویز Flow میزان آلودگی هوا و گازهای مضر موجود در آن را نشان می‌دهد

آویز Flow میزان آلودگی هوا و گازهای مضر موجود در آن را نشان می‌دهد

احتمالا نام گروه Plume Labs را به خاطر نیاورید، آنها همان گروهی هستند که اوایل سال جاری، کبوترهایی که به سنسورهای تشخیص آلودگی هوا و مانیتورینگ وضعیت هوا مجهز شده بوند را بر فراز شهر لندن به پرواز درآوردند. آن پروژه که تقریبا یک نمایش اجتماعی برای جلب توجهات کاربران به ...

متن کامل »