آپشن خودرو

سیستم تشخیص خواب آلودگی راننده با چشم بادامی‌ها مشکل اساسی دارد!

سیستم تشخیص خواب آلودگی راننده

بسیاری از رانندگان آسیایی از جمله چینی‌ها از عملکرد اشتباه سیستم تشخیص خواب آلودگی راننده انتقاد کردند و بر این باورند که در طراحی این سیستم به حالت چشم آسیایی‌ها توجه نشده است.

متن کامل »