آیفون 6 پلاس ترمیت

تماشا کنید : شکنجه آیفون 6 پلاس این بار با مواد مذاب !

چه بلاهایی که سر این آیفون 6 پلاس بیچاره نیاورده اند ، از تست سقوط و شلیک با اسنایپر کالیبر 50 گرفته تا قرار دادن در نیتروژن مایع و خرد کردن آن با پتک ! اما استفاده از ترمیت دیگر نوبر است!

متن کامل »