آینده قطب شمال

کاهش سرعت رشد یخ‌ها با افزایش بی‌سابقه دمای قطب شمال

دمای قطب شمال

آخرین باری که آفتاب در قطب شمال طلوع کرد یک ماه پیش بود و تا بهار سال آینده دیگر این منقطه رنگ آفتاب را نخواهد دید. افزایش دمای قطب شمال در سال‌های اخیر، سبب نگرانی بسیاری از محققین و دانشمندان شده است. به‌علاوه، اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر ماه) بود که کاهش قابل ...

متن کامل »