ابررایانه Piz Daint

چگونگی شکل‌گیری سیارات گازی مشابه مشتری

سیارات گازی مشابه مشتری

سیاره‌های غول‌پیکر و جوانی وجود دارند که شبیه به سیاره‌ی مشتری هستند و از گاز و غبار تشکیل شده‌اند. محققان و دانشمندان دانشگاه زوریخ و برن و موسسه فناوری فدرال زوریخ، به بررسی چگونگی شکل‌گیری این سیارات گازی مشابه مشتری پرداخته‌اند.

متن کامل »