ارسال ماهواره هند

تماشا کنید: لحظه رها سازی ۱۰۴ ماهواره توسط راکت هندی در مدار زمین

رها سازی 104 ماهواره توسط راکت هندی

در روز گذشته شاهد شکسته شدن رکورد پرتاب دست جمعی چندین ماهواره به دست سازمان تحقیقات فضایی هند بودیم. اغلب این ماهواره‌ها (بیش از نود مورد) به آمریکا تعلق داشته و مابقی آن‌ها به چند کشور دیگر اختصاص داشتند. در لحظه رها سازی ۱۰۴ ماهواره توسط راکت هندی ، شاهد شناور شدن هر ...

متن کامل »

رکورد ارسال ماهواره توسط هند شکسته شد

ارسال ماهواره توسط هند

سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO) رکورد تازه‌ای را از خود برجای گذاشته است، رکوردی که پیش از این در اختیار روسیه بوده و اکنون به میزان سه برابر بهبود یافته است. این رکورد ارسال ماهواره توسط هند ، به تعداد ماهواره‌های قرار داده شده در مدار زمین تنها به کمک ...

متن کامل »