استیو مک کوری

فوکوس : تطابق، پایداری و تلاش برای بقا از دریچه دوربین استیو مک‌کوری

استیو مک‌کوری عکاس مشهوری است که با سفر به نقاط از سوژهای مختلف عکاسی می کند.این عکاس معروف، هر چند وقت یک بار نگاهی به مجموعه بزرگ عکس‌هایش از گوشه و کنار دنیا می‌اندازد و بعد عکس‌هایی در مورد یک موضوع را در قالب یک پست، در وبلاگش منتظر می‌کند، ...

متن کامل »