افزایش قیمت خودرو

پیش بینی وضعیت بازار خودرو تا انتهای سال؛ منتظر گرانی افسارگسیخته باشیم؟

پیش بینی وضعیت بازار خودرو

قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر صعودی شده، در حالی که از ابتدای سال باثبات بوده است. در ادامه پیش بینی وضعیت بازار خودرو تا آخر امسال بررسی می‌شود.

متن کامل »