الگوهای تیره و روشن سطح ماه

کشف سرنخ‌هایی درباره چگونگی ایجاد الگوهای تیره و روشن سطح ماه

الگوهای تیره و روشن سطح ماه

براساس تحقیقات جدیدی که توسط دانشمندان ناسا به انجام رسیده است ، سرنخ‌هایی جدید درباره چگونگی ایجاد الگوهای تیره و روشن سطح ماه به دست آمده که می تواند ما را به کشف راز این نقش و نگارهای مرموز نزدیک تر سازد.

متن کامل »