امنیت سایبری

پویش کودکان سایبری با همکاری شاد و پلیس فتا برگزار می‌شود؛ حمایت از امنیت کودکان در فضای مجازی

پویش کودکان سایبری

پویش کودکان سایبری با همکاری شاد و پلیس فتا با هدف حمایت از امنیت کودکان در فضای مجازی در بازه 25 تا 30 دی 1400 برگزار می‌شود.

متن کامل »