امید کردستانی

امید کردستانی رییس هیئت مدیره توییتر شد

به نظر می رسد که جک دورسی منتظر بود تا رسما مدیر عامل ثابت توییتر شود تا تغییراتی کلی در ساختار نیروی انسانی این مجموعه ایجاد کند.وی که چند روز پیش از سمت مدیر عامل موقت به سمت مدیر عامل ثابت توییتر رسید ، خانه تکانی بزرگی را در کارکنان ...

متن کامل »