انتقال اطلاعات با سرعت نور

دستاورد هایی جدید در زمینه تله پورت : آیا تله پورت انسان هم میسر خواهد شد ؟

نویسندگان داستانهای علمی – تخیلی اصطلاح دور فرستی را قبلا ساخته بودند، البته تا قبل از تولد مکانیک کوانتومی ساز و کار عملی برای آن نداشتند. اما محققان هلندی برای نخستین‌بار موفق به تله پورت با دورفرستی اتم‌ها بین دو نقطه در فاصله ۳ متری از یکدیگر شدند که می‌تواند ...

متن کامل »