انتقال تصاویر موتزارت و شرودینگر با نور پیچ خورده

موتزارت و شرودینگر ، سوار بر نور پیچ خورده بر بالای شهر وین پرواز کردند !

نور ییچ خورده، یکی از دستاوردهای بزرگ بشر در زمینه ی ارتباطات است.نور، بهترین راه ارتباطی بین زمین و ماهواره های در حال گردش است، اما آشفتگی اتمسفر، می تواند باعث خراب شدن سیگنال شود. نور پلاریزه(قطبیده) در برابر اثرات آشفتگی مقاومت می کند اما فوتون های پلاریزه  می توانند ...

متن کامل »