انجماد ویروس

خطر آزاد سازی ویروس های باستانی گرفتار در یخ های هزار ساله بشر را تهدید می‌کند

ویروس های باستانی

دانشمندان اخیرا موفق به کشف گروهی از ویروس های باستانی شدند که هزاران سال پیش در میان لایه های برف و یخ گرفتار و اسیر شده اند. ویروس هایی که آزاد سازی آنها می تواند سلامت بشریت را به خطر اندازد.

متن کامل »

دانشمندان،ویروسی که ۳۰ هزار سال پیش در قلب یخ های سیبری گرفتار شده بود را دوباره زنده کردند!

دانشمندان فرانسوی ویروسی را که ۳۰ هزار سال در زمین‌های یخ بسته سیبری (پرمافراست) غیر فعال بوده ، با گرم کردنش، فعال کردند و این ویروس توانایی بیماری‌زایی‌ و عفونی اش را دوباره بازیافته است.  اهداف این ویروس، آمیب‌ها هستند؛ با این حال، محققان مدعی‌اند با ذوب‌شدن یخ‌ها، این ویروس ...

متن کامل »