انسانیت

فوکوس : انسانیت به روایت عکس و ویدیو

فوکوس امروز را با تصاویر و ویدیویی همراه شما هستیم که حس و عاطفه‌ی انسانی شما را به غلیان می‌آورند.با دیدن این ویدیو و عکس ها ناخودآگاه بغض کرده و سپس از خدا بابت خلق حسی به نام عشق بارها و بارها تشکر می کنیم.با گجت نیوز همراه باشید.

متن کامل »