انیشتین

گاف بزرگ CERN:یک کابل شُل باعث کشف اشتباهی ذرات سریعتر از نور شد!

  کماکان حق با انشتین است! اتصال اشتباهی کابل، دلیل ادعای حرکت سریعتر «نوترینوها» نسبت به نور اعلام شد احتمالا همه آنهایی که با فیزیک سر و کار دارند، درباره خنده های جالب انیشتین چیزهایی شنیده باشند، اما این یکی از جذاب ترین آنها می تواند باشد: ذرات سریعتر از ...

متن کامل »