اوترنت

با ورود اوترنت به دنیای شبکه فیلترینگ بی معنی می‌شود

اوترنت

اوترنت (Outernet) یک رسانه الکترونیکی نوظهور است که در حال گسترش در دنیا بوده و به دلیل نبود امکانات مناسب و زیاد بودن هزینه‌ها، امکان کنترل و فیلترینگ اینترنت در آن وجود ندارد.

متن کامل »