اوریگامی حیوانات

ساخت اوریگامی حیوانات توسط هنرمند اسپانیایی؛ جادوی کاغذ تا‌ شده

اوریگامی حیوانات

هنرمند مادریدی به نام گونرالو کالوو (Gonzalo Calvo) از مهارت ویژه‌ای در ساختن اوریگامی برخوردار است. او در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کند اما علاقه بسیاری به حیوانات دارد و به همین دلیل به ساختن اوریگامی حیوانات با ورقه‌های کاغذ می‌پردازد.

متن کامل »