اولین تصاویر

اولین نمونه عکسهای گرفته شده با نوکیا لومیا ۹۲۵ منتشر شد

همان طور که در جریان اخبار هستید، نوکیا امروز تلفن جدید خود لومیا ۹۲۵ را ارائه کرد که می توان آن را یک بازطراحی بر اساس لومیا ۹۲۰ دانست. در این بین مثل همیشه تمرکز اصلی این شرکت بر روی قابلیت ها و کیفیت دوربین قرار داشت. در ادامه تعدادی ...

متن کامل »