اولین تصاویر

اولين نمونه عکسهاي گرفته شده با نوکيا لوميا 925 منتشر شد

همان طور که در جریان اخبار هستید، نوکیا امروز تلفن جدید خود لومیا ۹۲۵ را ارائه کرد که می توان آن را یک بازطراحی بر اساس لومیا ۹۲۰ دانست. در این بین مثل همیشه تمرکز اصلی این شرکت بر روی قابلیت ها و کیفیت دوربین قرار داشت. در ادامه تعدادي ...

متن کامل »