اولین سرسره شیشه ای دنیا

با Vidre Slide اولین سرسره شیشه ای دنیا آشنا شوید

با Vidre Slide اولین سرسره شیشه ای دنیا آشنا شوید (1)

به تازگی وقتی که نام لایه‌های شیشه‌ای سخت به گوشمان می‌رسد، به یاد گوشی های هوشمند و نمایشگرهای آنها می‌افتیم. اما این بار موضوع کمی متفاوت است. این دفعه این تکنولوژی در Vidre Slide، اولین سرسره شیشه ای دنیا به کار گرفته شده است.

متن کامل »