اولین پیام اینترنتی

آیا میدانید اولین پیامی که در قالب شبکه اینترنت ارسال گردید کلمه ( LO ) بود ؟ اما چرا ؟!

عکس بالا سند ثبت شده ای در بایگانی دانشگاه UCLA از اولین ارتباط Host-to-host از شبکه آرپانت (ARPANET) است، که پیش زمینه همین اینترنت مدرنی است که امروزه از آن استفاده می کنیم. این پیام در ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه و در روز ۲۹ اکتبر ۱۹۶۹ از دانشگاه کالیفرنیا به دانشگاه ...

متن کامل »