اولین پیام اینترنتی

آيا ميدانيد اولين پيامي که در قالب شبکه اينترنت ارسال گرديد کلمه ( LO ) بود ؟ اما چرا ؟!

عکس بالا سند ثبت شده ای در بایگانی دانشگاه UCLA از اولین ارتباط Host-to-host از شبکه آرپانت (ARPANET) است، که پیش زمینه همین اینترنت مدرنی است که امروزه از آن استفاده می کنیم. این پیام در ساعت 22:30 دقیقه و در روز 29 اکتبر 1969 از دانشگاه کالیفرنیا به دانشگاه ...

متن کامل »