اپراتور چهارم

سرنوشت شبکه فیبرنوری و اینترنت 20 مگابایتی در هاله‌ای از ابهام

شبکه فیبرنوری

مدیرعامل اپراتور چهارم (فیبرنوری) در سال گذشته از ایجاد شبکه فیبرنوری در هفت کلان‌شهر کشور تا پایان سال 95 خبر داده بود اما در حالی که چهار ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده، هنوز تکلیف این پروژه مشخص نیست و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

متن کامل »