اپلیکیشن جدید Cosmolander

سفری هیجان‌انگیز به منظومه شمسی با اپلیکیشن Cosmolander

اپلیکیشن Cosmolander

علاقه انسان به ستارگان و کهکشان ها و اکتشاف دنیای آنها از هزاران سال پیش وجود داشته و همواره بشر با ابداع ابزار مختلف، سعی کرده تا حقیقت آنها و چگونگی به وجود آمدنشان را دریابد. اما حالا و در عصر دیجیتال، حتی امکان سفر مجازی به سراسر منظومه شمسی تنها ...

متن کامل »