اپل ایفون 6

پس از ۳۳ میلیون بازدید از ویدئوی خم شدن آیفون،احتمالا این ویدئو جعلی است!!

با تجزیه تحلیل ویدئوی خم شدن آیفون، درمیابیم که آیفون۶ پلاس به این راحتی ها خم نمی شود. شک و تردیدها در مورد ویدئوی جنجالی خم شدن آیفون بالا گرفته است.

متن کامل »