اژدهای دریایی

برای اولین بار در تاریخ ، ویدیویی از یک اژدهای دریایی به ثبت رسید

اژدهای دریایی

یک اژدهای دریایی یاقوتی رنگ گریزان که تا پیش از این تنها بر اساس نمونه‌های موجود در موزه‌ها شناخته می‌شد، برای نخستین بار در زیستگاه طبیعی خود، آن هم به صورت زنده مشاهده شد. این موجود آبی قرمز رنگ مایل به زرد، که با نام فیلاپتریکس دوئیسی (Phyllopteryx Dewysea) شناخته ...

متن کامل »