اکتشافات باستانی 2016

۸ کشف مهم باستان‌ شناسی جهان در سال ۲۰۱۶

کشف مهم باستان‌ شناسی

سال ۲۰۱۶ نیز مانند سال قبل آن، چندین کشف مهم باستان‌ شناسی داشت که مهم‌ترین این اکتشافات توسط باستان‌شناسان آمریکایی یافت شده‌اند. از مهمترین رویدادهای دنیای باستان‌شناسی می‌توان به کشف ۴۰۰ لوح چوبی رومی در محل ساختمان جدید کمپانی بلومبرگ، اشاره کرد.

متن کامل »