ایرانسل

کد مکالمه رایگان ایرانسل به همراه کد شارژ رایگان تماس

کد مکالمه رایگان ایرانسل

برای برقراری مکالمه رایگان درون شبکه‌ای ایرانسل باید اقداماتی را انجام دهید تا با وارد کردن کد مکالمه رایگان ایرانسل به صورت مجانی صحبت کنید؛ این کد به کد شارژ رایگان ایرانسل ماهانه برای مکالمه نیز معروف است.

متن کامل »

ایرانسل و سازمان جهاد دانشگاهی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

ایرانسل و سازمان جهاد دانشگاهی

ایرانسل و سازمان جهاد دانشگاهی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه در راستای هم‌افزایی در زمینه‌های علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی خواهد بود.

متن کامل »