اینترنت ماهواره ای سامسونگ

سامسونگ می خواهد با ۴۶۰۰ ماهواره ، اینترنت را به تمام زمین ببرد !

بر اساس آمارهای جدید ، حدود ۴.۲ میلیارد نفر یعنی بیش از ۶۰ درصد جمعیت دنیا از دسترسی راحت به اینترنت محروم هستند. بنابراین بردن اینترنت به تمامی گوشه‌های زمین مسئولیتی عظیم به شمار می‌آید.در همین راستا کمپانی سامسونگ طرحی بلندپروازنه را ارائه داده که توصیف‌کننده نوعی شبکه عظیم متشکل ...

متن کامل »