اینترنت نسل 3

اینترنت نسل 3 و 4 اپراتورهای تلفن همراه در چند شهر ایران راه‌‌اندازی شده است؟

اینترنت نسل 3 و 4

یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه‌اندازی و توسعه‌ی اینترنت نسل 3 و 4 اپراتورهای تلفن همراه است. این وزارتخانه در دولت یازدهم با حذف انحصار اینترنت نسلی اپراتور سوم و صدور مجوز برای اپراتورهای اول و دوم، اقدام مهمی را به منظور افزایش فضای ...

متن کامل »