ایندیور

شاتل فضایی ایندیور براي آخرين بار در آسمان + عکس و ويديو

شاتل فضایی ایندیور فضاپيمايي بود که طي دو دهه طي 25 پرواز 197 کيلومتر را طي کرده و فضا نوردان بسياري را به ايستگاه فضايي بين المللي برده و بازگرداند و اکنون زمان بازنشستگي آن رسده است.درادامه با تصاوير و ويديويي از انتقال اين شاتل فضايي به نمايشگاه فضايي کاليفرنيا ...

متن کامل »