باتري

گوگل کروم ، قاتل شارژ باتري لپ تاپ شما !

بر اساس گزارش جدیدی که بارها و بارها تاکنون مورد تأیید قرار گرفته، مرورگر کروم گوگل باتری لپ‌تاپ‌ها را بیش از حد معمول خالی می‌کند.این خطا برای نخستین بار در سال 2008 گزارش شد و سپس در سپتامبر 2012 نیز مورد تأکید قرار گرفت اما گوگل اقدام خاصی در این ...

متن کامل »