بازارچه خیریه پیام امید

حمایت ال جی و گلدیران از هجدهمین بازارچه خیریه پیام امید با شعار «مهربان باشیم»

بازارچه خیریه پیام امید

شرکت های ال جی و گلدیران از بازارچه پیام امید با شعار «مهربان باشیم» حمایت کردند. هجدهمین بازارچه خیریه پیام امید از روز پنجشنبه 7 بهمن در محل سالن تلاش وزارت کار برگزار می‌شود و شرکت های ال جی و گلدیران نیز از این بازارچه حمایت مالی خواهند کرد. به ...

متن کامل »