بازار خودرو بعد از لقو تحریم ها

آینده صنعت خودرو پس از لغو تحریم ها : کدامیک از خودروسازان خارجی زودتر به ایران وارد می شوند ؟

بگذارید مقدمه این خبر را بدون تعارف آغاز کنیم.برکسی پوشیده نیست که خودروسازان داخلی طی سالهای گذشته و به بهانه تحریم ها، هرجور که دلشان خواسته، خودروهای بی کیفیت خود را تولید کرده و با قیمت هایی بسیار بیشتر از ارزش واقعی ، آنها را به مردم فروخته اند.همین موضوع ...

متن کامل »