باغچه متحرک هوشمند

تماشا کنید: پیوند تکنولوژی و طبیعت به وسیله باغچه متحرک هوشمند

باغچه متحرک هوشمند

یک شرکت اروپایی ربات متحرکی را به نام Hortum Machina B طراحی کرده است که از آن به عنوان باغچه متحرک هوشمند یاد می‌شود. این باغچه متحرک درون یک گوی بزرگ قرار گرفته که دوازده گونه گیاهی را در خود جای داده است. در مرکز این ماشین هوشمند یک هسته ...

متن کامل »