باکتری تجزیه کننده پلاستیک

نوید آینده‌ای پاکیزه‌تر با کشف باکتری تجزیه‌کننده پلاستیک

درمورد وسایل پلاستیکی و آلودگی‌هایی که در محیط زیست ایجاد می‌کنند بسیار شنیده‌ایم. مواد پلاستیکی در طبیعت به‌سختی تجزیه می‌شوند و برای تجزیه آن به زمانی حدود چند صدسال احتیاج است. مشخصا تا زمان تجزیه کامل مواد پلاستیکی که امروز از آن استفاده می‌کنیم میلیون‌ها تن مواد پلاستیکی دیگر تولید ...

متن کامل »