بخشنامه جدید امور مناطق آزاد گمرک

ممنوعیت ورود خودروهای پلاک منطقه آزاد به سایر شهرهای ایران

خودروهای پلاک منطقه آزاد

مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که از این پس ورود موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد به سایر شهرهای ایران ممنوع است. این مرکز از گمرک مناطق آزاد خواست تا از ورود این خودروها به سرزمین اصلی جلوگیری به عمل آورد.

متن کامل »