بدلکاری ادی براون

تماشا کنید: پرش ادی براون از دره رودخانه مار به کمک موشک بخار

پرش ادی براون از دره رودخانه مار

بدلکاران بسیار زیادی هستند که با انجام کارهای بسیار خطرناک، این روزها شهرت زیادی پیدا کرده‌اند. اخیرا نیز یکی از این افراد در اقدامی جذاب و البته بسیار خطرناک، به رویای کودکی خود دست پیدا کرده است. هفته گذشته ما شاهد پرش ادی براون از دره رودخانه مار به کمک یک ...

متن کامل »