بررسی بازی Gears of War 4

گیم‌شات: نقد و بررسی بازی Gears of War 4

نقد و بررسی بازی Gears of War 4

از بسیاری جهات Gears of War 4 دقیقا می‌داند چطور به شکلی فوق‌العاده آغاز شود و در قسمت‌های مختلف روی این نقاط قوت تمرکز می‌کند. با این وجود، این دنباله از بازی در جنبه‌های دیگر گامی اشتباه به نظر می‌آید، چون سری بازی مورد بحث، مسیر داستانی خود را ادامه می‌دهد. ...

متن کامل »