بررسی بازی The Last Of Us

گیم‌شات: تحلیل داستان بازی The Last Of Us

تحلیل داستان بازی The Last Of Us

«خورشیدِ امروز، ماهِ امشب، طلوع فردا و غروبش، آسمانِ آبی و گل‌های قرمز رنگِ زیر چترش، غبارِ روزهای تلخش، بغض گریه‌های آسمانش، دقیقا همان قول‌های رنگارنگی است که زمانه بیست سال ما را در تلاتم ماهیتِ پوچش قرار داد. در ادامه با تحلیل داستان بازی The Last Of Us همراه گیم‌شات باشید.

متن کامل »