برنامه تحقیقاتی مریخ 160

آغاز مأموریت شبیه سازی زندگی در مریخ

شبیه سازی زندگی در مریخ

مأموریتی با هدف شبیه سازی زندگی در مریخ در صحرای یوتای آمریکا آغاز شد. قرار است این مأموریت به مدت هشتاد روز انجام شود و محققانی از سراسر جهان شرایطی شبیه به زندگی در مریخ را تجربه خواهند کرد.

متن کامل »