بروکسل

فرشی عظیم از جنس گل در بروکسل

هر دو سال یک بار در میدان مرکزی شهر بروکسل مردم و هنرمندان این شهر اقدام به ساخت یک فرش عظیم از جنس گل های بگونیا در بزرگداشت همه مهجران ترک می کنند . گرافیک ، طرح و رنگ این اثر هنری بزرگ به طور مستیقم از گلیم فرش های ...

متن کامل »