برگر

طبخ همبرگر از اولین گوشت مصنوعی جهان با مشارکت گوگل

برای تهیه هزاران همبرگر از این نوع، حتی یک گاو نیز گشته نمی‌شود، سرگی برین –یکی از بنیان گذاران گوگل – برروی پروژه جالب و جذاب آزمایشگاهی سرمایه گذاری می‌کند که در آن هدف، تولید گوشت مصنوعی است. ظاهرا آنها توانسته‌اند اولین همبرگر مصنوعی دنیا را نیز طبخ کنند.

متن کامل »