بسته های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه

توضیحات مسئولان در مورد نارضایتی مشترکان از پایان زودهنگام بسته های اینترنتی

بسته های اینترنتی

بسیاری از مشترکان تلفن همراه در ایران از زود تمام شدن بسته های اینترنتی شکایت دارند. در سال‌های اخیر این مشکل بارها برای کاربران پیش آمده که حجم بسته های گرفته شده خیلی زود به پایان می‌رسد. مسئولان ذی‌ربط در این خصوص توضیحاتی را ارائه داده‌اند.

متن کامل »