بش

یک حفره امنیتی خطرناک موسوم به Bash کاربران لینوکس و مک را شدیدا تهدید میکند

هنوز چند ماهی از کشف باگ امنیتی خونریزی قلبی (HeartBleed) نگذشته که کارشناسان یک نقص امنیتی بزرگتر را شناسایی کرده اند. این نقص امنیتی جدید که به Bash معروف است، مخفف عبارت Bourne Again Shell می باشد و طبق اطلاعات بدست آمده کاربران لینوکس و مک شدیدا توسط این باگ ...

متن کامل »