بهترین اختراع سال آلمان

بتن الیاف کربن، بهترین اختراع سال ۲۰۱۶ آلمان شد

بهترین اختراع سال 2016 آلمان

از سال ۱۹۹۷ به بعد جایزه‌ی آینده‌ی آلمان توسط یک هیات ارزیابی به بهترین اختراع این کشور تعلق می‌گیرد. امسال نیز سه دانشمند از دانشگاه صنعتی درسدن آلمان توانستند به خاطر اختراع بتن الیاف کربن جایزه‌ی ۲۵۰ هزار یورویی بهترین اختراع سال ۲۰۱۶ آلمان را از آن خود کنند.

متن کامل »