بهره وری

اینترنت ساعات کاری افراد را طولانی‌تر می‌کند !

کارمندانی که در آمریکا با اینترنت سر و کار دارند، گمان می‌کنند که اینترنت باعث افزایش بهره‌وری آن‌ها شده، اما در عین حال ساعات کاری آن‌ها را نیز افزایش داده است.

متن کامل »